Katti Anker Møller

Fredrikstad og Østfold som helhet har fostret frem utallige kjente navn både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Fra tidlig tid var Fredrikstad en kystby i rask utvikling, og mange unge mennesker med ambisjoner flyttet hit fra hele landet.

En av de som kom til Fredrikstad på 1800-tallet for å vie sitt liv til utviklingen av det norske samfunnet var Katti Anker Møller, en ung kvinnerettighetsforkjemper født ved Hamar. Anker Møller kjempet for at barn som ble født utenfor ekteskapet skulle få samme rettigheter som andre barn. Før i tiden ble nemlig såkalte løsunger nektet en fremtid fra fødsel av, noe som var vanlig i hele Europa.

Det er også Katti Anker Møller som kan sies å stå bak barnetrygden, et av de sosiale godene Norge som stat virkelig kan skryte av nå i det 21. århundret. Barnetrygden ble nemlig bygget på prinsippene i forslaget om såkalt «mødrelønn», som Anker Møller foreslo rett etter den første verdenskrig. Sammen med Johan Castberg fikk hun tvunget frem nye lover angående barnerettigheter, og dermed kan man virkelig si at Katti Anker Møller gjorde seg fortjent til sin statue i Fredrikstad, byen hun elsket og bodde i den største delen av sitt voksne liv.