FMV og Fredrikstad-typen

11933984--

Fredrikstad har alltid vært en viktig havneby, og Fredrikstad festning samt Gamlebyen i Fredrikstad har vært viktige severdigheter helt siden Norges uavhengighet. Blant de viktigste selskapene i Fredrikstad var det historiske FMV, Fredrikstad Mekaniske Verksted, der over fire hundre båter ble bygget i løpet av snaue hundre år.

FMV ble etablert i 1870 og jobbet nærmest uavbrutt helt frem til 1988, da det gikk under som følge av det nådeløse prispresset fra asiatiske verft. Verkstedet spesialiserte seg på transportskip, slike som var utrolig populære på begynnelsen av 1900-tallet. Mange seilte gjennom Suez-kanalen til de store markedene i Asia. De tunge lasteskipene fra Fredrikstad Mekaniske Verksted fikk raskt kallenavnet «Fredrikstad-typen», og ble blant de mest populære fraktskipene i verden. Dette levde FMV godt av frem til 30-tallet.

Samtidig bygget de utallige dampmaskiner som var ettertraktet verden rundt. Blant de mer kritiserte skipene fra Fredrikstad Mekaniske Verksted finner vi flere hvalfangere, spesielt i førkrigstiden. Hvalfangst ble etterhvert sett ned på ellers i Europa, men Norge brukte disse skipene til å fange de aller største hvalene i Nordsjøen. Etter en lang og rik historie måtte FMV til slutt se seg nødt til å legge ned verkstedet, men guidede historiske turer i Fredrikstad vil alltid peke ut stedet der dette store selskapet befant seg.